• slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Aktualności

Komunikat

 • Opublikowano: czwartek, 02 grudzień 2021 07:35

Ogólnopolski Tydzień Kariery

 • Opublikowano: środa, 17 listopad 2021 12:16

    Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery nosił nazwę „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”. W ramach tej akcji uczniowie Szkoły Podstawowej w Jutrosinie mieli okazję brać udział w kilku akcjach. Musieli w nich wykazać się głównie kreatywnością i znajomością wiedzy na temat różnych zawodów. Nasi najmłodsi uczniowie, po lekcji o zastosowaniu robotów w życiu codziennym, tworzyli wraz z wychowawcami swoje roboty. Wykonanie zadania wymagało od uczniów pomysłowości, dokładności, cierpliwości i współpracy w grupie. W efekcie końcowym powstało 7 pięknych robocików, z których trzy pierwsze miejsca zajęły prace klasy 2B, 3B i 3A. Ponieważ były to prace wszystkich uczniów z klasy, dlatego słodkie nagrody również trafiły do wszystkich naszych dzieci.

 

    Uczniowie klas I-III brali także udział w konkursie „Modowo-zawodowo”. W tym dniu w nasza szkoła zapełniła się lekarzami, kucharzami, strażakami, policjantami i wieloma innymi małymi przedstawicieli zawodów. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, jednak komisja konkursowa nagrodzić mogła tylko piątkę najładniej, najbardziej pomysłowo przebranych dzieci. Nagrody w tym konkursie otrzymali: Marlena Wielebska, Lena Bartkowiak, Nikola Jasińska, Oliwia Koszarek i Piotr Chlebowski.

 

 

 

W klasach starszych natomiast uczniowie brali udział w „Zawodowym Turnieju Klas”. Każda z klas wylosowała, wcześniej, jeden określony zawód i to o nim przygotowywała swoje wystąpienie. Wśród specjalności był m.in. piekarz, stolarz, architekt, weterynarz, strażak, fryzjer, dziennikarz oraz nauczyciel. Prezentacja zawodu mogła przebiegać w dowolny sposób. Uczniowie musieli wykazać się dużą pracą, zaangażowaniem i kreatywnością, aby przedstawić predyspozycje, mocne i słabe strony, umiejętności, kompetencje, ścieżki i długość kształcenia oraz pracy i zarobków przedstawianego przez siebie zawodu. Były prezentacje, plakaty, scenki, wierszyki, a nawet tańce kojarzące się z danym zawodem. Dzięki tym wystąpieniom wielu z uczniów zobaczyli jak należy się zaprezentować, pracować z mikrofonem, panować nad swoim stresem i emocjami na scenie.  Uczniowie bardzo się zaangażowali, włożyli dużo pracy, pięknie wykonali swoje zadania, bardzo ładnie i dokładnie przybliżyli pozostałym swoim koleżankom i kolegom informację na temat swojego zawodu. Komisja konkursowa wybrała klasy, które w sposób najbardziej pomysłowy i zawierający najwięcej informacji o prezentowanym zawodzie. Były to klasy 6a przybliżająca zawód architekta oraz klasa 7a przestawiająca pracę fryzjera.

 

 

 

 

Ponieważ wszyscy uczniowie brali udział w pracach, dlatego wszyscy zostali nagrodzeni małymi słodkościami i dyplomami, a wyróżnione klasy drobnymi upominkami. Wszystkim uczniom i ich wychowawcom bardzo dziękujemy za zaangażowanie, wkład pracy i przygotowanie, zaś Radzie Rodziców działającej przy naszej szkole i Gminie Jutrosin za ufundowanie nagród.
Ostatnim wydarzeniem w związku z obchodami Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery było spotkanie klas ósmych z przedstawicielami zawodów. Uczniowie mieli okazję poznać trzy bardzo interesujące osoby, które podzieliły się z młodzieżą swoim doświadczeniem zawodowym i ciekawymi historiami dotyczącymi zawodów, które wykonują. W spotkaniu uczestniczyła Pani Katarzyna Mikulska, która przybliżyła im pracę kosmetologa oraz instruktora wrotkarstwa, Pan Karol Wieczorek, który opowiedział o zawodzie pielęgniarza i policjanta oraz Pan Adam Grzelak, który zainteresował uczniów pracą historyka, żołnierza, a także elektromechanika śmigłowców. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca poszczególnych osób, jakie cechy charakteru są niezbędne, aby pracować w danym zawodzie oraz zadawali ciekawe pytania. Bardzo dziękuję naszym gościom za przyjęcie zaproszenia, poświęcony czas i udział pierwszym, ale na pewno nie ostatnim takim spotkaniu

Szkoła do hymnu

 • Opublikowano: piątek, 12 listopad 2021 15:20

     Podobnie jak w ubiegłych latach nasza szkoła wzięła udział w kolejnej edycji akcji MEiN "Szkoła do hymnu". W ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości, o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy. 

 

Więcej zdjęć na Facebook

Wizyta w aptece

 • Opublikowano: czwartek, 04 listopad 2021 07:19

     Dnia 27.10.2021r. uczniowie klasy IIa wybrali się na wycieczkę do Apteki Rodzinnej w Jutrosinie. Celem było poznanie pracy farmaceuty. Większość uczniów po raz pierwszy miała okazje poznać aptekę ze strony zaplecza. Pani farmaceutka opowiedziała dzieciom o swojej pracy. Wytłumaczyła, co to jest recepta, jak ją można realizować i kto może kupować leki. Dzieci dowiedziały się również, że zostanie farmaceutą to długa i ciężka droga, a praca w aptece jest bardzo ważna i odpowiedzialna.
    Na koniec uczniowie klasy IIa przekazali dyplom – podziękowanie za ciekawą lekcję. A sami zostali poczęstowani witaminowymi lizakami. Serdecznie dziękujemy Aptece Rodzinnej za współpracę.

 

 

Magdalena Szymkowiak

 

GRANTY PPGR

 • Opublikowano: czwartek, 28 październik 2021 07:03

Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiło nabór wniosków dla gmin w konkursie grantowym „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenów zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej równego dostępu do rozwoju cyfrowego.
W programie można uzyskać środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR.
Do wydatków kwalifikowanych należy zakup:
· nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
· ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
· usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
W ramach grantu wsparcie mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
· są uczniami szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej (za wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych i studentów);
· zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
· są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) pracownika zlikwidowanego PPGR, który zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
· nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Wskazane jest, aby fakt zatrudnienia w danych PPGR potwierdzić dokumentami (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, RP-7, zaświadczenie o zatrudnieniu).
Powyższe wynika z faktu zobowiązania gminy do zweryfikowania oświadczeń w zakresie ich poprawności oraz uprawnienia wnioskodawcy do ubiegania się o wsparcie.
Na każde dziecko w rodzinie składa się osobne oświadczenie.
Wymagane dokumenty:
· oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy uczniów z niepełno sprawnościami);
· oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (dotyczy uczniów pełnoletnich);
· oświadczenie dotyczące oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług
dostępu do Internetu;
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wymaganych dokumentów w Urzędzie
Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3
listopada 2021 r. do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu).
Oświadczenia będą podstawą do złożenia przez Gminę Jutrosin wniosku w konkursie grantowym.
Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu Gminy Jutrosin do
uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.
Osoby składające oświadczenia biorą pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w
oświadczeniu.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Załączniki:

 

 

W "Domu Drzewa"

 • Opublikowano: wtorek, 26 październik 2021 14:27
18.10.2021r. klasa 3a skorzystała z oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Milicz.
W „Domu Drzewa" odbyły się warsztaty, na których uczniowie mieli okazję poznać mieszkańców pobliskich lasów oraz specyfikę ich życia. Ponadto zobaczyli suszarnie szyszek, wykonali zadania przyrodnicze oraz pracę techniczną - decoupage na drewnie. Wielu ciekawostek dowiedzieli się z filmu o Dolinie Baryczy, która zachwyca są naturalnością i pięknymi krajobrazami. Na zakończenie, wzięli lornetki w dłonie i ruszyli do lasu aby przyjrzeć się z bliska jesiennym zmianom w przyrodzie.

Drugim punktem wycieczki był Park Jordanowski w Miliczu. Tam trzecioklasiści spożytkowali swoje pokłady energii, na trampolinie, huśtawkach, wspinaczkach i podczas zabaw ruchowych.

 

 

Drugim punktem wycieczki był Park Jordanowski w Miliczu. Tam trzecioklasiści spożytkowali swoje pokłady energii, na trampolinie, huśtawkach, wspinaczkach i podczas zabaw ruchowych.

 

                                                                                                                  Joanna Stellmach

Więcej zdjęć w Galerii....

Podkategorie