• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Kadra

 Grono pedagogiczne

 

rok szkolny 2021/2022

 

 

L.p. Imię i nazwisko Nauczane przedmioty

1.

mgr Dominika Ugorek

DYREKTOR SZKOŁY zaj. korekcyjno-kompensacyjne, język polski, rewalidacja

 2.

mgr Anna Jamroży

WICEDYREKTOR

matematyka

3.

mgr Beata Bijoch

wychowanie fizyczne, informatyka

4.

mgr Renata Błażejowska

nauczyciel wspomagający, świetlica

5.

mgr Joanna Głowacz

bibliotekarz, świetlica

6.

mgr Marlena Janura

język polski, rewalidacja

7.

mgr Lidia Kania

historia, pedagog

8.

mgr Beata Wielebska nauczyciel wspomagający, muzyka, świetlica

9.

mgr Klaudia Kasprzak

matematyka, rewalidacja

 10.

mgr Anna Kaczor

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

11.

mgr Joanna Piechaczek

religia, świetlica

12.

mgr Iwona Kubinka

edukacja wczesnoszkolna, logopeda

13.

mgr Jolanta Machowiak

edukacja wczesnoszkolna,

wychowanie do życia w rodzinie

14.

mgr Magdalena Szymkowiak

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

15.

mgr Justyna Waścińska

język polski, świetlica

16.

mgr Justyna Wojtkowiak

język angielski

17.

mgr Renata Piotrowska

język polski, rewalidacja

18.

mgr Joanna Stellmach

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

19.

mgr Anna Trojanowska edukacja wczesnoszkolna

20.

mgr Izabela Wróblewska historia, geografia, wychowanie do życia w rodzinie, wos
21. mgr Katarzyna Popielas edukacja wczesnoszkolna,  plastyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

22.

mgr Waldemar Swornowski

religia, biologia, geografia

23.

mgr Katarzyna Żarczyńska

język angielski

24.

mgr Danuta Błach doradztwo zawodowe

25.

mgr Witold Piotrowski

wychowanie fizyczne

26.

mgr Danuta Kowalska

język angielski, świetlica

27.

mgr Renata Włodarczak

matematyka, fizyka

 

28.

mgr Magdalena Wawrzyniak

język niemiecki, świetlica, rewalidacja

29.

Ks. mgr Tadeusz Jaskuła

religia

30. mgr Anna Pawlak edukacja dla bezpieczeństwa
31. mgr Andrzej Walczak wychowanie fizyczne, technika
32.   mgr Paulina Rapior  biologia, chemia
33.    
34.    
35.