Dnia 20 czerwca br., w GCKiR w Jutrosinie odbyło się uroczyste "Pożegnanie uczniów klasy ósmej" Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie. 

Były gratulacje za wysokie wyniki w nauce oraz za ukończenie szkoły podstawowej, momenty podziękowań i wzruszeń.

Świadectwo z paskiem otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i wzorowe/bardzo dobre zachowanie.

Rodzice danych uczniów otrzymali "List gratulacyjny" od dyrektor Dominiki Ugorek z wyrazami uznania za wzorowe wychowanie.

Całą uroczystość umilała nam muzyka w wykonaniu ucznia klasy 6a - Szymona Chudego. 

Podczas części artystycznej uczniowie klasy ósmej wyrazili wdzięczność nauczycielom za miesiące, lata nauki.

 

Szczególne podziękowania za wychowanie uczniowie złożyli p. Waldemarowi Swornowskiemu,

który pełnił przez 5 ostatnich lat szkolnych rolę wychowawcy.

Nie odbyło się również bez podziękowań dla Rodziców...

P. Waldemar Swornowskki żegnając się ze swoimi wychowankami, docenił również zaangażowanie rodziców, którzy szczególnie wspierali go w jego pracy.

P. Alina Pawlicka - przedstawicielka Rady Rodziców szkoły podziękowała rodzicom za włożoną pracę,

wspólne zaangażowanie oraz troskę o dobre imię szkoły.

Życzymy powodzenia w następnych etapach nauki!