Dnia 7 czerwca br. w naszej szkole przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego SP im. Wł. Bartkowiaka w Jutrosinie.

Uprzednio odbyła się kampania wyborcza, podczas której kandydaci do SU przedstawiali swój program wyborczy.

W wyniku tajnego głosowania, większością głosów w skład nowego SU wchodzą:

Przewodniczący SU - Jan Grzegorz Jankowski

Z-ca SU - Dominik Czwojdrak

Skarbnik SU - Julia Nowacka

Opiekunem została ponownie p. Izabela Wróblewska.

"Gratulujemy!

Tym samym dziękujemy poprzedniemu SU za aktywną i kreatywną pracę".

Uczniowie, nauczyciele, dyrekcja