• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

PROFILAKTYKA W MARCU

Nie tylko nauką żyje uczeń , więc dobrze jest co jakiś czas zapoznać młodego człowieka z tematami, które go zainteresują i pomogą odnaleźć się w tych trudnych czasach. Dlatego, po analizie potrzeb uczniów, zostały dla kilku klas zorganizowane warsztaty profilaktyczne, które prowadzili trenerzy z „Progres”- Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji z Wrocławia.
Uczniowie klas 3a, 3b wzięli udział w zajęciach: „W krainie NET”.
Warsztat ten został doceniony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie bazuje na fabule, która przenosi nas do Krainy Net. Krainę zamieszkuje nasz przyjaciel Retni. To właśnie ten stworek opowiada uczniom o netykiecie, wirusach i tajemniczych nieznajomych.
Dla uczniów klas 5a i 5b przygotowany został warsztat „Stop hejt!”

 

Warsztat jest laureatem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez wrocławską Komendę Policji przy patronacie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Warsztat systematyzuje wiedzę na temat form przemocy, następnie wraz z uczniami przybliża temat hejtu. Uczniowie starają się znaleźć różnice, jakie są pomiędzy przemocą psychiczną w życiu realnym a wirtualnym. Ważnym elementem jest uświadomienie młodzieży stosującej przemoc
jakie konsekwencje może ponieść.

Dla najstarszych uczniów naszej szkoły (klasy 8a,8b,8c) był warsztat : „Granice”
To warsztat poświęcony ważnej emocji - złości. Uczniowie dowiedzieli się jak działa złość na nasz mózg i nasze ciało. Poznali odpowiedź na pytanie, dlaczego tak trudno jest nam opanować złość. W trakcie warsztatu porozmawiali na temat dobrych i złych praktyk rozładowania złości. Prowadzący dał pomysły na wyładowanie napięcia nie krzywdząc innych i siebie.

Pedagog szkolny - Lidia Kania