• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Dzień kolorowej skarpetki

21 marca - choć większości ten dzień kojarzy się z pierwszym dniem wiosny, jest to także dzień zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby osób z zespołem Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.

Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Kolorowe skarpetki nie do pary to symbol Dnia Osób z Zespołem Downa. 21 marca wszyscy dołączyliśmy do Zespołu Kolorowych Skarpetek i wspieramy osoby chorujące na trisomię. Ta akcja ma na celu przełamywanie stereotypów związanych z wadą genetyczną.
Dziękujemy Uczniom za zaangażowanie!
Pedagog Lidia Kania i Klaudia Kasprzak