• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Dnia 1 lipca 2022 r. uczniowie poznali online swoje wyniki, natomiast zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty należy odebrać dnia 11 lipca, w sekretariacie szkoły, w godz. 8.00-14.00.

Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.