• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Zakończenie roku szkolnego 2021_2022

Uroczystość "Pożegnania uczniów klas ósmych" odbyła się dnia 23 czerwca, w sali gimnastycznej ZS w Jutrosinie. P. dyrektor D. Ugorek w raz z wychowawcami klas: p. B. Bijoch, p. K. Żarczyńska,  p. W. Piotrowski, p. J. Wojtkowiak oraz p. M. Wawrzyniak wręczyli osobiście ósmoklasistom świadectwa ukończenia szkoły, a rodzicom uczniów wyróżnionych Listy gratulacyjne.

 

 

Dnia 24 czerwca odbyło się oficjalne "Zakończenie roku szkolnego 2021/2022". Uroczystość rozpoczęła msza święta w koście parafialnym w Jutrosinie.

Akademia "Zakończenia roku szkolnego 2021/2022" odbyła się na boisku szkolnym, przy budynku na ul. Wrocławskiej.  P. Dyrektor wraz z wychowawcami i Radą Rodziców wręczyli świadectwa z wyróżnieniem i nagrody uczniom, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce i byli przykładem wzorowego zachowania.