Nauka pływania

Harmonogram zajęć -PIĄTEK (do pobrania)

                                  Harmonogram zajęć - SOBOTA ( do pobrania)