Dokumenty Szkoły

1. Statut Szkoły (do pobrania)

 

2. Rekrutacja do klasy I ( do pobrania)

 

 

Karta informacyjna

Zgłoszenie dziecka do klasy I

Zasady rekrutacji do I klas SP Jutrosin 2020

Wniosek o przyjęcie dziecka do SP Jutrosin zamieszkałego poza obwodem szkoły

Wniosek świetlica